• uncategorized

Compania Nationala „Administratia Porturilor Dunarii Maritime” (APDM) SA Galati este coordonatoarea mai multor activitati din cadrul proiectului, a carui valoare totala este de circa 4 milioane de euro, finantat prin programul South East Europe. La acesta participa 26 de parteneri din 11 tari. Proiectul vizeaza Coridoarele Pan-Europene de Transport IV, V si VII – „Dunarea”, ce acopera Estul si Sud-Estul Europei.
„Proiectul analizeaza modurile de transport utilizate pe cele trei coridoare Pan-Europene mentionate – feroviar, rutier, naval, activitatile derulate si rezultatele obtinute. In baza unor indicatori-cheie, se vine cu propuneri care sa conduca la dezvoltarea retelei de transport, atat ca volum de marfuri, cat si al sigurantei, in paralel cu imbunatatirea indicatorilor de mediu”, a declarat Silviu Meterna, manager de proiect si director comercial in cadrul CN APDM SA Galati.

Ce s-a facut pana acum

In perioada 1 august 2012-31 decembrie 2013 s-au derulat mai multe activitati in cadrul proiectului, care vizeaza atat managementul propriu-zis al acestuia [WP1], activitatile de comunicare si diseminare [WP2], cat si activitati specifice obiectivelor propuse si rezultatelor asteptate. Astfel, s-a desfasurat pachetul de activitati care a vizat analiza situatiei actuale si determinarea indicatorilor-cheie de performanta [WP3] precum si activitatile care au ca obiectiv elaborarea propunerilor cu privire la imbunatatirea retelei de transport marfa pentru cele trei coridoare [WP4].

Prin activitatea 4.2 s-a sustinut dezvoltarea si extinderea unei retele intermodale de transport de marfa, care va conecta porturile fluviale si maritime de centre industriale din tarile fara iesire la mare. Propunerile au inclus mai multe actiuni care trebuie luate in considerare de catre tarile din regiunea de Sud-Est a Europei pentru a integra mai bine modurile de transport, pentru a obtine o eficienta crescuta per ansamblul sistemului de transport si pentru accelerarea dezvoltarii economice din zona. Este vorba despre propuneri referitoare la noi legaturi de transport, imbunatatirea cailor ferate in anumite regiuni-cheie, up-gradarea infrastructurii si suprastructurii din porturi.
Propunerile au fost indreptate catre optimizarea coordonarii dintre serviciile existente, care sunt furnizate in prezent prin intermediul diferitelor moduri de transport. Se doreste crearea unui sistem intermodal, interconectat, alcatuit din facilitati cu infrastructura limitata si investitii de capital reduse, dar cu performante superioare, care sa genereze rezultate superioare celor actuale, cu costuri cat mai reduse.
Astfel de facilitati utilizeaza insa mijloace inteligente de transport, instrumente moderne de marketing, de coordonare si de business, care pot depasi discontinuitatile de-a lungul coridoarelor transfrontaliere, care pot mari in mod semnificativ viteza si eficienta transportului de marfuri.
Totodata, acestea sunt viabile din punct de vedere financiar si reduc impactul activitatilor de transport asupra mediului.
Pentru coridorul IV, CN APDM SA Galati a facut propuneri pentru modernizarea retelei de transport din Romania. Pentru coridorul VII – „Dunarea”, CN APDM SA Galati a coordonat activitatea de elaborare a propunerilor de modernizare si eficientizare a intregii retele de transport.

Zonele implicate in activitatea 4.2 sunt definite, potrivit coridoarelor Pan-Europene selectate, IV, V si VII. Pentru coridorul IV, aria geografica include Slovacia, Ungaria, Romania, Bulgaria si Grecia. Pentru coridorul V, aria geografica include Italia, Ungaria, Slovenia si Croatia.

Pentru coridorul VII, aria geografica include Ungaria, Romania, Bulgaria, Slovacia si Serbia. Responsabil pentru acest coridor este CN APDM SA Galati – ERDF PP5, din Romania.

Politici si regulamente ecologice in cadrul GIFT

Activitatea 4.3 din cadrul proiectului GIFT se refera la elaborarea de propuneri, politici, planuri de masuri si regulamente care sa conduca la „ecologizarea” coridoarelor de transport.
Activitatea este in curs de implementare si are ca scop, pe langa transformarea retelei de transport GIFT, elaborarea unui set de propuneri si actiuni comune, care sa fie puse in practica intr-un mod coordonat de catre tarile din Sud-Estul Europei. Aceste propuneri si actiuni vizeaza dezvoltarea de initiative pentru imbunatatirea politicilor existente. Este vorba despre legislatie, regulamente specifice activitatilor de transport, politici ecologice, instrumente institutionale.
Practic, se doreste imbunatatirea politicilor actuale si a initiativelor, astfel incat sa se transfere marfuri de pe un mod de transport pe altul.
Totodata, se vrea a se stabili noi legaturi intre modurile de transport, ceea ce va duce la marirea perfomantelor ecologice actuale.
Factorii implicati in proiect acorda o importanta deosebita politicilor care promoveaza intermodalitatea. Motivul? Pentru a creste legatura dintre mare, cai navigabile si cai feroviare. In felul acesta se vor descongestiona drumurile si vor fi eliminate blocajele.
Totodata, vor fi propuse si noi norme pentru promovarea si dezvoltarea potentialului semnificativ al cailor navigabile, precum si a cursurilor de apa localizate in zona SEE si a porturilor relevante. Se vor revizui procedurile de trecere a frontierei pentru a genera proceduri care reduc blocajele si perioadele lungi de asteptare in vama.
Se vor elabora sugestii pentru integrarea furnizorilor de servicii in parcuri logistice eficiente, cresterea competitivitatii sectorului privat si incurajarea adoptarii si utilizarii de noi tehnologii si noi investitii.
Activitatea 4.3. este coordonata de Ministerul Infrastructurii, Transporturilor si Retelelor din Grecia, care va propune noi imbunatatiri ale politicilor si normelor aplicabile in Grecia. CN APDM SA Galati si ceilalti parteneri din cadrul Consortium-ului proiectului vor oferi sugestii pentru politicile si normele nationale aplicate in fiecare tara participanta.

Cluster de transport ecologic intermodal de marfa

O alta activitate a proiectului GIFT este cea referitoare la propuneri inovative pentru integrarea coridoarelor prin intermediul unui Cluster regional de transport ecologic intermodal de marfa. Practic, se va face o propunere pentru crearea unui Cluster regional de transport ecologic intermodal de marfa. Acesta va urmari facilitarea crearii de legaturi intre partenerii de proiect si stakeholderi, precum si promovarea abordarii multidisciplinare si intersectoriale in ceea ce priveste transportul de marfuri. Totodata, clusterul regional va sustine dezvoltarea transnationala si interoperativa a celor trei coridoare de transport.
Clusterul regional de transport ecologic intermodal va urmari dezvoltarea de instrumente folositoare si implementarea de actiuni pilot intr-un mod interactiv si transnational. De asemenea, va promova dezvoltarea de micro-clustere, la nivel national, care vor colabora pentru realizarea obiectivelor propuse.
Clusterul regional va promova un management transnational comun al coridoarelor verzi. Cum vor actiona micro-clusterele? Ca niste focus-grupuri locale, organizate la nivel national. Acestea vor dezbate in detaliu probleme legate de dezvoltarea transportului ecologic de marfuri si vor sustine stabilirea de legaturi cu stakeholderii locali si cu expertii.
Astfel, dezbaterile vor aborda teme ce pot sustine activitatile prevazute in pachetele de lucru, precum si probleme care au legatura cu promovarea transportului ecologic de marfa la nivel local.
Clusterul Regional de transport ecologic intermodal de marfa se va stabili intr-un mediu virtual pentru a reduce costurile operationale ale unei astfel de structuri.

Coridoarele verzi

Activitatea 5.1 vizeaza testarea diferitelor scenarii operationale „ecologice” cu privire la coridoarele IV, V  si VII, atat din punct de vedere teoretic cat si din punct de vedere practic. Scopul acestei activitati este acela de a evalua impactul coridoarelor „ecologice” propuse in ceea ce priveste durata transportului, riscul, costurile, emisiile de CO2. Totodata, se doreste identificarea beneficiilor pe care regiunea SEE le va avea prin exploatarea celor trei coridoare verzi.
Initial se vor testa scenariile de transport existente si cele propuse, „ecologice”, din punct de vedere teoretic, prin calcularea indicatorilor- cheie de performanta elaborati in cadrul WP3, iar ulterior se va alege unul dintre scenariile de transport propuse si se va testa in mod practic, prin transportul unui container, monitorizandu-se indicatorii de performanta mentionati si realizandu-se o analiza comparativa a rezultatelor obtinute.
Rezultatele testarilor vor oferi recomandari si pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite potentialilor utilizatori.

Intalnire de lucru

Pe 8 si 9 octombrie 2013, la Ljubljana, Slovenia, a avut loc o intalnire a partenerilor participanti la proiectul GIFT, gazduita de Institutul de Trafic si Transport Ljubljana. La reuniune, Elli Papakosma, reprezentanta Ministerului Infrastructurii, Transporturilor si Retelelor din Grecia – Lider de proiect, a prezentat stadiul activitatilor care vizeaza managementul proiectului, pentru a avea o imagine de ansamblu a evolutiei acestuia, managementul financiar, precum si activitatile administrative. Totodata, au fost prezentate rezultatele obtinute pana acum si s-a stabilit cadrul general si specific pentru implementarea ulterioara a activitatilor proiectului, inclusiv termenele de realizare pentru fiecare activitate.
In toata aceasta perioada au fost realizate actiuni privind diseminarea rezultatelor obtinute, in diferite forme, atat la nivel national, cat si la nivel regional. Cel mai important canal de comunicare si diseminare a fost website-ul proiectului: www.gift-project.eu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *