• uncategorized

·activitate conexa transportului rutier – activitate complementara care se desfasoara in legatura cu transportul rutier;

·activitate de transport rutier – suma operatiunilor de transport care asigura, nemijlocit, deplasarea marfurilor sau a persoanelor, cu ajutorul vehiculelor sau al combinatiei de vehicule, pe distante si in conditii prestabilite;

·autoturism – autovehicul cu cel putin patru roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane, care are cel mult noua locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto;

·autobuz – autovehicul cu cel putin patru roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane pe scaune si in picioare, si care are mai mult de noua locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto;

·autobuz urban – autobuz la care majoritatea locurilor sunt in picioare;

·autocar – autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat si echipat numai pentru transportul de persoane asezate pe scaune, avand spatii speciale pentru transportul bagajelor pe distante mari, amenajat si dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, avand interdictia de a transporta persoane in picioare;

·autorizatie de transport international – document care da dreptul unui operator de transport rutier sa efectueze in anumite conditii unul sau mai multe transporturi de tranzit sau destinatie pe teritoriul unui stat, pe perioada sa de valabilitate;

·autogara – spatiu special delimitat, amenajat si dotat pentru a permite stationarea autobuzelor la peroane, pentru urcarea sau coborarea persoanelor, precum si pentru a oferi conditii si servicii pentru autobuze si pentru persoanele aflate in asteptare;

·cap de traseu – punct de plecare sau punct de destinatie, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public;

·cabotaj – operatiune de transport rutier efectuata de catre un operator de transport rutier strain intre cel putin doua puncte de incarcare/descarcare aflate pe teritoriul Romaniei; deplasarea fara incarcatura a unui vehicul rutier intre doua operatiuni consecutive de transport international nu este considerata cabotaj;

·certificat de competenta profesionala – document care atesta pregatirea profesionala a unei persoane in domeniul transporturilor rutiere;

·certificat de transport in cont propriu – document prin care se atesta ca intreprinderea indepline ste conditia de competenta profesionala, aceasta avand acces la activitatea de transport rutier in cont propriu;

·contract de inchiriere de vehicule rutiere – contract incheiat in forma autentica, prin care un locator, persoana fizica sau juridica, transmite, contra cost, dreptul de folosinta pe perioada determinata a unuia sau a mai multor vehicule, fara conducator auto, catre o alta persoana fizica sau juridica, numita locatar;

·cursa – traseu parcurs de un autobuz care, dupa atingerea punctului de destinatie, revine la punctul de plecare, in cadrul aceleiasi operatiuni de transport de persoane;

·document de transport – document care se afla la bordul autovehiculului rutier pe toata durata derularii transportului, avand in scrise date privind intreprinderea care efectueaza transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, marfurile sau persoanele transportate, dupa caz, si care trebuie sa faca posibila stabilirea categoriei si a tipului de transport rutier efectuat;

·grafic de circulatie – document care contine statiile publice aflate pe un traseu, distantele dintre acestea, orele de plecare, respectiv sosire, si zilele in care se efectueaza transporturile;

·grup de persoane dinainte constituit – grup pentru care o organizatie sau o persoana autorizata care este responsabila cu incheierea contractului si plata colectiva a serviciilor a primit rezervarile si a efectuat platile inainte de plecare. Pe tot parcursul transportului componenta grupului trebuie sa ramana aceeasi;

·inspectie tehnica periodica – operatiune de control periodic al vehiculelor aflate in exploatare, care priveste in principal sistemele si componentele acestora ce contribuie la siguranta circulatiei, protectia mediului si incadrarea in categoria de folosinta;

·intermediere in transporturile rutiere – activitatea unei intreprinderi cu scop patrimonial care consta in preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier in trafic national si/sau international, acestea urmand a fi executate de intermediar, in numele sau, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport;

·intreprindere – agent economic, persoana fizica, asociatie familiala sau persoana juridica, cu/fara scop patrimonial, orice asociatie ori grup de persoane fara personalitate juridica, cu/fara scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridica ori care depinde de o autoritate care are aceasta personalitate;

·licenta pentru activitati conexe transportului rutier – document care da dreptul unei intreprinderi sa desfasoare activitati conexe transportului rutier;

·licenta de transport – document prin care se atesta ca intreprinderea indeplineste conditiile de onorabilitate, capacitate financiara si competenta profesionala, aceasta avand acces la transportul rutier public;

·licenta de traseu – document care da dreptul operatorului de transport rutier sa efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale in trafic national pe un anumit traseu, conform programului de transport;

·masa totala maxima autorizata – masa totala maxima a unui vehicul rutier, asa cum este declarata de constructorul acestuia;

·microbuz – autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune, in afara locului conducatorului auto;

·omologare – procedura administrativa prin care autoritatea competenta certifica, conform legislatiei in vigoare, ca un tip de vehicul, un sistem sau o componenta ori o entitate tehnica independenta satisface cerintele tehnice prevazute de reglementarile in vigoare;

·operator de transport rutier – orice intreprindere care detine certificat unic de inregistrare, avand ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, detinatoare a unei licente de transport si care efectueaza transport rutier public cu vehicule rutiere detinute cu orice titlu, cu exceptia comodatului, denumite in continuare vehicule detinute;

·operator de transport rutier roman -operator de transport rutier cu sediul sau cu domiciliul in Romania;

·operator de transport rutier strain – operator de transport rutier cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, autorizat sa efectueze transporturi rutiere internationale;

·operator pentru activitati conexe transportului rutier – orice intreprindere care desfasoara activitati conexe transportului rutier si care a obtinut in prealabil licenta pentru activitati conexe transportului rutier;

·persoana desemnata – persoana fizica, managerul activitatii de transport rutier, care indepline ste pentru intreprindere conditiile de onorabilitate si competenta profesionala, care este angajata pe baza de contract de munca sa conduca, permanent si efectiv, activitatea de transport a intreprinderii;

·program de transport interjudetean si international – program intocmit si aprobat de autoritatea competenta, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulatie, capetele de traseu, statiile publice, numarul, tipul si capacitatea autovehiculelor necesare;

·program de transport judetean – program propus si aprobat de consiliile judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulatie, capetele de traseu, statiile publice, numarul, tipul si capacitatea autovehiculelor necesare;

·serviciu regulat de transport de persoane – serviciu de transport public de persoane care asigura transportul persoanelor, potrivit graficelor de circulatie, pe trasee specificate, in care urcarea/coborarea persoanelor transportate in/din autovehicul se face in puncte de oprire dinainte stabilite; serviciul regulat de transport de persoane presupune obligatia respectarii graficelor de circulatie, acesta fiind accesibil oricarei persoane, putand fi conditionat de cel mult o rezervare prealabila;

·serviciu regulat special de transport de persoane – serviciu de transport public de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigura doar transportul anumitor categorii determinate de persoane, in masura in care acest serviciu se desfasoara in conditiile prevazute la pct. 36. Serviciul regulat special de transport de persoane include:
a) transportul muncitorilor intre domiciliu si locul de munca;
b) transportul elevilor si al studentilor spre si dinspre institutiile de invatamant;
c) transportul militarilor si al familiilor acestora intre domiciliu si unitatea militara;

·statie publica – punct de pe traseul unui seviciu regulat de transport de persoane, amenajat corespunzator, semnalizat printr-un indicator rutier si care sa aiba in dotare un panou suplimentar pe care este atasat orarul conform caruia opresc autovehiculele pentru urcarea si coborarea persoanelor transportate;

·serviciu ocazional de transport de persoane – activitate de transport public de persoane, realizata pe baza de contract unic pentru fiecare cursa, care nu poate fi definita ca serviciu regulat sau ca serviciu regulat special, prin care se transporta grupuri de persoane dinainte constituite, la initiativa unei persoane, cu ocazia unor evenimente, manifestari speciale, calatorii circulare cu caracter de agrement, turism si altele asemenea;

·traseu – parcurs care asigura legatura intre mai multe localitati si/sau obiective, cuprinse intre doua capete, pe care se efectueaza transport rutier public de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale. In functie de amplasarea capetelor si de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, judetene, interjudetene si internationale; traseele dintre municipiul Bucuresti si alte localitati sunt trasee interjudetene;

·transport rutier – operatiune prin care se realizeaza deplasarea persoanelor sau a marfurilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum deschis circulatiei publice, chiar daca vehiculele respective sunt, pe o anumita portiune a traseului, transportate la randul lor pe sau de alte vehicule ori daca autovehiculele se deplaseaza fara incarcatura. Operatiunile de incarcare/descarcare si de intocmire/distribuire a documentelor insotitoare transportului, realizate sau supravegheate de conducatorul vehiculului ori al ansamblului de vehicule, sunt operatiuni incluse in activitatea de transport;

·transport rutier agabaritic – transport rutier cu mase si/sau cu dimensiuni depasite;

·transport rutier in trafic national – transport rutier care se efectueaza intre doua localitati situate pe teritoriul Romaniei, fara a depasi teritoriul statului;

·transport rutier in trafic international – transport rutier care se efectueaza intre localitatea de plecare si localitatea de destinatie, situate pe teritoriul a doua state diferite, cu sau fara tranzitarea unuia ori mai multor state;

·transport rutier in zona de mic trafic de frontiera – transport rutier care implica deplasarea unui vehicul rutier de pe teritoriul unui stat pe teritoriul statului invecinat, pe o distanta de cel mult 30 km fata de frontiera, daca acordurile bilaterale incheiate intre statele respective nu prevad altfel;

·transport rutier local – transport rutier efectuat in interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localitati, fara a depasi limitele acesteia;

·transport rutier judetean – transport rutier care se efectueaza intre doua localitati situate pe teritoriul aceluiasi judet;

·transport rutier interjudetean – transport rutier care se efectueaza intre localitatea de plecare si localitatea de destinatie, situate pe teritoriul a doua judete diferite, cu sau fara tranzitarea unuia ori mai multor judete; in sensul prezentei ordonante de urgenta, transportul rutier intre municipiul Bucuresti si alte judete este considerat transport rutier interjudetean;

·transportator rutier – orice intreprindere care, in activitatea sa, pentru transportul public sau transportul in cont propriu al persoanelor ori al marfurilor, utilizeaza vehicule sau ansambluri de vehicule rutiere detinute, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

·vehicul rutier – sistem mecanic destinat circulatiei pe drumurile publice, cu sau fara mijloace de autopropulsare, si care se utilizeaza in mod normal pentru transportul de persoane si/sau de marfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari. In sensul prezentei ordonante de urgenta sunt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile si tractoarele, definite astfel:
a) autovehicul – orice vehicul rutier care se deplaseaza prin propulsie proprie, cu exceptia vehiculelor care circula pe sine si a autovehiculelor cu doua sau 3 roti;
b) remorca – vehicul rutier fara motor, conceput si construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
c) semiremorca – vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axa de tractare, astfel incat asupra tractorului ori axei de tractare se exercita o forta verticala semnificativa;
d) tractor – vehicul rutier care, prin conceptie si constructie, este destinat exclusiv sau in principal tractarii de remorci/semiremorci sau utilaje;

·vehicule istorice – vehicule pentru care perioada trecuta de la incetarea fabricatiei tipurilor respective, care au utilizat acelasi tip de caroserie si acelasi tip de motor, este de cel putin 30 de ani, originale, restaurate sau reconstruite, pentru care detinatorii au obtinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate de autoritatea competenta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *