• uncategorized

Asigurarea facultativa a navelor se adreseaza persoanelor fizice sau juridice care au un interes patrimonial cu privire la nava asigurata. De regula, acest tip de asigurare se incheie pe o perioada de un an, dar exista posibilitatea de a incheia polite pentru o perioada limitata (o luna, de exemplu) sau pentru un singur voiaj.
Tipurile de nave ce pot fi asigurate sunt vasele comerciale, navele de pescuit si navele colectoare inregistrate in Romania, daca acestea indeplinesc conditiile necesare participarii la traficul maritim si fluvial.
Pot fi asigurate si alte ambarcatiuni, instalatii navale si utilaje plutitoare asimilate navelor, inclusiv cele de agrement (ambarcatiuni de viteza cu motor onboard sau outboard si cele propulsate cu jet – jet ski), cu exceptia vehiculelor pe perna de aer. La cererea asiguratului, polita se poate extinde pentru a acoperi si inventarul mijloacelor fixe si circulante.
Riscurile asigurate se refera la pierderea sau avariile cauzate de evenimentele si/sau pericolele marilor sau cailor navigabile interioare aparute in timpul navigatiei, precum si pentru raspunderile si/sau cheltuielile suplimentare care decurg din acestea, conform uneia dintre conditiile de asigurare agreate de parti.

Exista 5 conditii de asigurare:

A – pierdere totala, avarii (avarie comuna, avarie particulara) si raspundere pentru coliziuni cu terti;
B – pierdere totala, avarie comuna si raspundere pentru coliziuni cu terti;
C – pierdere totala;
D – pierdere totala si avarii;
E – pierdere totala si avarie comuna.

Politei ii pot fi atasate clauze suplimentare, dupa cum urmeaza:

–  asigurarea suplimentara pentru cazane;
–  recunoasterea electronica a datelor;
–  inventarul mijloacelor fixe si circulante aflate la bordul navei;
–  extindere pentru riscuri de tip P&I;
–  riscuri de razboi si greve (riscurile de razboi pot fi asigurate inclusiv pentru trecerea prin stramtoarea Malacca, o zona afectata de piraterie);
–  excluderea riscurilor la cazane;
–  fransiza speciala/suplimentara pentru cazane/masini.
Riscurile de tip P&I (Protection and Indemnity) privesc raspunderile, costurile sau cheltuielile ce cad in sarcina armatorilor si/sau operatorilor de nave si prepusilor acestora rezultate in timpul exploatarii navelor maritime, fluviale sau altor instalatii si utilaje plutitoare asimilate navelor si produse in perioada asigurata. Practic, este vorba despre pierderea sau avaria produsa altor nave sau bunuri, marfuri sau lucruri aflate la bordul acestora, in limita a 25% din valoarea asigurata a intregii nave.
Clauza P&I completeaza tipurile de riscuri asigurate pentru domeniul maritim in cazul raspunderilor fata de terti prevazute in cadrul conditiilor de asigurare A si B.
Inaintea intrarii navei in asigurare este necesara efectuarea unei inspectii de risc a navei de catre experti numiti de asigurator. Inspectia de risc poate fi inlocuita cu prezentarea si verificarea certificatelor de clasa ale navei, menite sa ateste starea de navigabilitate a acesteia.
Suma asigurata (valoarea de asigurare inscrisa in polita) este cea declarata de asigurat si agreata de asigurator. Aceasta nu trebuie sa depaseasca valoarea reala a navei la data incheierii asigurarii.
Drept valoare reala a navei se considera costul de constructie, potrivit preturilor la data inceperii asigurarii, tinandu-se seama de uzura.
Despagubirea nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei si nici valoarea reala a navei la data producerii evenimentului asigurat. Daca suma asigurata este mai mica decat valoarea reala a navei, despagubirea se reduce corespunzator cu raportul dintre suma asigurata si aceasta valoare.
Contractul de asigurare se bazeaza pe buna credinta a partilor, atat in momentul incheierii acestuia, cat si pe parcursul derularii lui. Buna credinta a partilor este un element esential al contractului de asigurare, de care depinde validitatea acestuia si acordarea despagubirilor solicitate de catre asigurat. Asiguratul este obligat sa prezinte asiguratorului, la cererea acestuia sau din proprie initiativa, orice element care ar putea influenta decizia privind incheierea asigurarii, precum si in acordarea despagubirii in cazul producerii evenimentului asigurat.

In calculul primei de asigurare se iau in considerare urmatorii factori:

–  tipul navei si caracteristicile principale (TRB, TRN, TDW);
–  registrul de clasificare si termenul de expirare a actelor navei;
–  anul constructiei si santierul;
–  armatorul si/sau administratorul, precum si pavilionul;
–  regimul de operare (nava nuda, administrare tehnico-comerciala etc.);
–  data inceperii asigurarii si perioada pentru care se solicita asigurarea;
–  zona sau zonele unde va naviga nava, conform fisei de constructie;
–  portul de plecare, portul de destinatie si punctele de escala, in cazul asigurarii pentru un singur voiaj;
–  suma asigurata a navei defalcata pe corp, masini si instalatii, precum si suma asigurata suplimentar;
–  modalitatea de plata a primelor (in lei sau in valuta, integral sau in rate subanuale);
–  fransiza practicata pentru corp, masini si instalatii;
–  conditia de asigurare;
–  alte date care au importanta pentru identificarea / clasificarea navei si aprecierea riscurilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *