• Articole

portul_constanta111

Consultantul EY&Inros LacknerAG a avut întâlniri cu reprezentanţii a 23 de operatori portuari semnificativi.

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa, în calitate de autoritate contractantă a proiectului privind elaborarea unui Master Plan al Portului Constanţa, precizează că scopul acestuia este de a realiza o planificare strategică a portului pe termen mediu şi lung (până în 2040), în condiţiile asigurării unei continuităţi a dezvoltării portuare, cu exploatarea eficientă a resurselor şi infrastructurii existente, orientate spre necesităţile reale ale pieţei, apt să deservească deopotrivă cerinţele naţionale, dar şi pe cele ale hinterlandului său,  în condiţii de eficienţă şi în contextul competiţiei cu alte porturi şi al globalizării.
În scopul realizării acestor obiective, consultantul, EY&Inros Lackner AG a avut 33 de consultări individuale cu agenţii economici care activează pe platforma portuară, cu autorităţile locale, cu asociaţii profesionale reprezentative, cu instituţii implicate în activitatea portuară.
La aceste consultări, desfăşurate la începutul elaborării Master Planului, consultantul a discutat cu reprezentanţii a 23 de operatori portuari semnificativi, în ordinea traficului de mărfuri realizat de aceştia, inclusiv cu factori de decizie din cadrul Asociaţiei Patronale „Operatorul Portuar”.
Versiunea preliminară a Master Planului poate fi consultată  încă de pe 19 decembrie 2014,  pe site-ul Agenţiei de Mediu, precum şi pe site-ul propriu al CN APM SA Constanţa, de pe 27 ianuarie 2015. (http://www.portofconstantza.com/apmc/portal/vizstire.do?bifa=true&method=showNews&id_stire=13035&tip_stire=1)

Propuneri de modificare a Master Planului

Înaintea finalizării procedurii de mediu, va mai avea loc o întâlnire între consultantul EY&Inros Lackner AG şi companiile vizate de planurile de dezvoltare cuprinse în proiectul Master Planului Portului Constanţa.
Totodată, din partea unor operatori portuari şi a Asociaţiei Patronale „Operatorul Portuar” au fost transmise consultantului propuneri de modificare a versiunii supuse dezbaterii publice, acesta având obligaţia să le evalueze şi să le integreze în conformitate cu viziunea strategică privind Master Planul.
După realizarea unui draft al Master Planului final, în momentul în care va fi disponibil, conform celor convenite cu consultantul, acesta va fi supus unei dezbateri publice.
Conform caietului de sarcini, Master Planul nu este un document restrictiv. Porturile operează într-un mediu comercial dinamic şi este esenţial ca ele să aibă flexibilitatea de a se adapta la cerere în contextul competiţiei. Rolul unui Master Plan este de a sprijini autoritatea portuară în procesul decizional.
Conform politicii UE privind porturile europene, dezvoltarea infrastructurii portuare se realizează în funcţie de master-planuri periodic revizuite, care să aibă în vedere direcţiile de dezvoltare a economiei Uniunii Europene, în condiţiile reale ale pieţei. Investiţiile trebuie să aibă în vedere criterii de performanţă, de exemplu atragerea unui trafic mai mare şi creşterea cantităţii de marfă manipulată pe unitate de suprafaţa portuară.
Proiectul „Master Plan al Portului Constanţa” este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial în Transporturi (POS-T 2007 – 2013) din fonduri structurale ale Uniunii Europene şi de la bugetul statului, din Axa Prioritară 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, Domeniul Major de Investiţie 2.3 „Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene şi maritime”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *