Bilantul POS Transport: Plati de 10.000 de euro intr-un program de miliarde
Raportul Strategic National prezinta intr-o maniera succinta stadiul implementa rii programelor operationale si descrie o serie de evolut ii socio-economice relevante inregistrate de la momentul elabora rii documentelor de programare si impactul acestora asupra strategiei aprobate, surprinzand inclusiv efectele crizei economico- financiare asupra implementa rii instrumentelor structurale. Totodata, sunt prezentate...