Un nou nume si o noua strategie pentru USER
In urma analizarii unor aspecte ale situa- tiei actuale si de perspectiva din economia romaneasca, conducerea USER a decis sa supuna dezbaterii si aprobarii membrilor masuri oportune, atat pe plan intern cat si pe plan internat ional, pentru apararea intereselor expeditorilor si companiilor cu activitate conexa transporturilor si sprijinirea acestora...