Modernizarea căilor ferate române
Căile ferate, asemenea unui organism viu, necesită permanent lucrări de întreținere și reparații. De asemenea, sunt necesare construirea de linii noi și interconectarea rețelei feroviare naționale cu sistemele feroviare din statele vecine. Deși titlul articolului pare că se referă doar la infrastructura feroviară, un proces complet de modernizare implică și...