Noi reguli pentru achizitiile publice la nivel european
Potrivit Comisiei, masura va oferi potentialilor furnizori de bunuri, servicii sau lucrari posibilitatea de a indentifica autoritatile contractante care trebuie sa se supuna normelor si procedurilor europene in cazul contractelor de achizitie publica. Aceste norme se aplica mai multor tipuri de autoritati, intre care se numara ministerele, consiliile locale, aeroporturile,...
Transparenta achizitiilor publice initiate de Ministerul Transporturilor
Potrivit Ordinului, documentatiile de atribuire aferente procedurilor de achizitii, demarate de catre Ministerul Transporturilor, a caror valoare estimata este mai mare sau egala decat pragurile valorice prevazute la art. 19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari...