Transparenta achizitiilor publice initiate de Ministerul Transporturilor
Potrivit Ordinului, documentatiile de atribuire aferente procedurilor de achizitii, demarate de catre Ministerul Transporturilor, a caror valoare estimata este mai mare sau egala decat pragurile valorice prevazute la art. 19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari...